Back to Top

Kjøpsloven.com

Alt om kjøpsloven.

Hvilke rettigheter og muligheter har jeg dersom jeg vil reklamere på et produkt hvor jeg ikke finner kvitteringen?

Du har sikkert erfart at det første du blir spurt om når du vil reklamere på et produkt er kopi av kvitteringen. Selv om stadig flere butikker har fått løsninger hvor de lager kvitteringen for deg på forskjellig vis, så er dette fortsatt et vanlig krav ved reklamasjon. Men hva hvis du ikke finner kvitteringen? Har da butikken rett til å nekte deg å reklamere eller finnes det fortsatt muligheter?

Når du skal reklamere på et produkt, så må du kunne sannsynliggjøre at du har kjøpt produktet i den aktuelle butikken. Den beste måten å gjøre dette på er å fremvise kvittering, men det trenger ikke å være nødvendig hvis du kan sannsynliggjøre på annen måte at produktet er kjøpt hos dem, samt at du fortsatt er innenfor reklamasjonsfrister. Det er mange andre måter du kan sannsynliggjøre et kjøp på, noe vi kommer tilbake til lenger nede denne artikkelen.

Først må vi gå kort inn på hva som gjelder i norsk rett hvor det er et tydelig skille i bevisbyrden i straffesaker og andre saker av privatrettslig karakter. Mens det i en straffesak må bevises skyld utover enhver rimelig tvil (tilnærmet 100 % sikkert), så må det i et privatrettslig forhold som en reklamasjon er beviskravet kun sannsynliggjøring. Sannsynliggjøring betyr rett og slett at det skal bevises at noe er mer sannsynlig enn usannsynlig, med andre ord mer enn 50 % sjanse.

Dette er noe som forklarer at man kan frifinnes i en straffesak, men samtidig dømmes til å betale erstatning til ofrene i den samme saken i et privatrettslig pengekrav.

Hvordan sannsynliggjøre et kjøp?

Kvittering er som sagt den beste dokumentasjonen på et kjøp, men i denne artikkelen tar vi for oss hva du kan gjøre dersom du ikke har dette. Da må du sannsynliggjøre kjøpet på en annen måte.

Det er mange måter å sannsynliggjøre et slikt kjøp på, og det kan være en kombinasjon av flere bevis som ikke hver for seg er godt nok, men samlet sett er tilstrekkelig for å sannsynliggjøre at en vare er kjøpt i den butikken.

Det aller beste alternativet til kvittering er å be butikken sjekke gjennom egne systemer om de kan finne kvitteringen. Butikken skal nemlig oppbevare all regnskapsdokumentasjon i minst 5 år, slik at det dermed alltid vil ligge der. En seriøs butikk vil ære behjelpelig med å forsøke dette. Det kan imidlertid bli problemer hvis kjøpet ikke er registrert på et navn, telefonnummer e.l. eller at du ikke helt husker når du kjøpte det.

Hvis butikken påstår at de ikke finner kvitteringen, selv om du mistenker at de har det, så er det i praksis lite du kan gjøre. Du kan ikke uten videre kreve å få gå gjennom systemene deres.

På dette tidspunkt må du finne andre alternativer å sannsynliggjøre kjøpet på. Husk at du ikke bare å sannsynliggjøre at du har kjøpt det i butikken, men at du også er innenfor reklamasjonsfristen på 2 eller 5 år avhengig av varens karakter.

Dette kan hjelpe deg med å sannsynliggjøre et kjøp:

  • Kontoutskrift eller bekreftelse fra banken din som viser at du har foretatt et kjøp i forretningen. En slik utskrift viser også kjøpsdato. Problemet er at det ikke fremgår der hva som er kjøpt, men dersom beløpet stemmer overens med produktets pris på aktuell dato, så er dette et relativt godt bevis i seg selv. En seriøs aktør som Jernia oppfordrer deg til å forsøke akkurat dette hos dem.
  • Et vitne som var med deg og kjøpte produktet. Et troverdig vitne kan være nok til å sannsynliggjøre et kjøp sammen med din egen påstand. Her kan datofastsettelse bli et problem.
  • Kvittering på bompengepassering, kvittering i nabobutikk eller på samme senter foretatt samme dag eller lignende kan være underbyggende dokumentasjon på at du har handlet den aktuelle agen, men er nok neppe nok alene som dokumentasjon.
  • Dersom du har betalt kontant kan en minibankkvittering kort tid før og gjerne i samme område underbygge en sak, men igjen er det nok ikke nok isolert sett.
  • Dersom en butikk er de eneste som selger et produkt i ditt område eller i Norge, så er det ofte sannsynlig at du har kjøpt det der, spesielt dersom det er noe som ikke er vanlig å kjøpe og selge brukt.

Ovenstående er kun forslag til hvordan du kan sannsynliggjøre at du har kjøpt et produkt et bestemt sted. Kanskje har du annen dokumentasjon som kan hjelpe deg. Ikke la deg begrense av våre forslag.

Ved kjøp på internett.

Husk at når du handler på internett så vil du alltid få en ordrebekreftelse når du handler av seriøse aktører. Du kan ofte finne denne eller kvittering ved å søke i gammel e-post. Du kan også logge inn på den aktuelle nettsiden og se om ordren ligger der. Benytt «glemt passord» funksjonen dersom du har glemt passordet, noe som jo ofte vil være tilfellet.

For å dokumentere et online kjøp gjelder det samme som ved kjøp i butikk, men et tips er å sjekke gamle e-post adresser som du ikke bruker lenger, gamle SMS ‘er og lignende. En gammel hentemelding kan ved søk på sporingsnummeret gi deg mye dokumentasjon som kan bli tilstrekkelig for å sannsynliggjøre et kjøp.

Gå på leverandøren eller produsenten.

Mange varer har serienummer, typisk elektronikk og kapitalvarer, noe som gjør at varen kan spores hos leverandører og produsent. Leverandøren har også et solidarisk ansvar med butikken for reklamasjoner, noe som gjør at dette kan rettes mot dem.

En seriøs leverandør kan sjekke et serienummer og sjekke om du har gjenstående garanti eller reklamasjonsrett på bakgrunn av dette selv om du ikke har kvittering.

Hva hvis du mener at du kan sannsynliggjøre et kjøp, men butikken nekter?

En del butikker nekter å godta en reklamasjon uten kvittering, selv om du ved hjelp av andre beviser kan sannsynliggjøre kjøpet. Her har du gjerne en god sak, men kommer du sjeldent noe vei med butikken hvis de setter seg på bakbeina. I slike tilfeller må du forsøke å få et rettslig grunnlag som gir deg rett.

Den enkleste måten, som også er gratis, er å be Forbrukerrådet om hjelp. De kan mekle med butikken, og møter gjerne mer gehør en mannen i gata. Hvis butikken fortsatt ikke gir seg og du kan sannsynliggjøre kjøpet, så kan du be Forbrukerrådet sende saken til Forbrukerklageutvalget. Dette er igjen en gratis tjeneste hor hvor saken din vurderes og det blir fattet en avgjørelse. En avgjørelse i Forbrukerklageutvalget som ikke er anket og hvor oppfyllelsesfristen er løpt ut er grunnlag for utlegg (tvangsgrunnlag), noe som medfører at du kan tvangs innkreve kjøpesummen ved hjelp fra namsmannen.

Du kan også sende saken til Forliksrådet for mekling og for å få et tvangsgrunnlag dersom meklingen ikke fører frem. Dette har imidlertid en kostnadsrisiko for deg, selv om beløpet ikke er avskrekkende.

I de fleste tilfeller vil vi anbefale å benytte Forbrukerrådet og Forbrukerklagenemnda. Medlemmene i Forbrukerklagenemnda har også bedre kompetanse på aktuell juss i slike saker en medlemmene i Forliksrådene.