Back to Top

Kjøpsloven.com

Alt om kjøpsloven.

Gavekort og tilgodelapp

Hvilke regler gjelder i forhold til gavekort og tilgodelapp?

Vi får stadig spørsmål vedrørende problemstillinger i forbindelse med gavekort og tilgodelapp. Dette dreier seg om alt fra foreldelsesfrister til om gavekortet eller tilgodelappen kan kreves byttet i kontanter. Vi vil derfor i denne artikkelen å prøve å redegjøre rundt problemstillinger rundt dette.

Hva er gavekort og tilgodelapp?

Gavekort og tilgodelapp er et verdidokument eller avtale på et angitt beløp og som gir innehaveren en rettighet hos utstederen i henhold til det som går frem av gavekortet eller tilgodelappen.

En tilgodelapp utstedes normalt når en kunde ikke ønsker å beholde en vare fra en forretning. Forretningen godtar ikke heving av kjøpet men godtar bytte av varen. Kunden finner ikke noe den liker der og da eller ønsker å avvente av andre årsaker med å finne erstatningsprodukt. Det blir da gjerne utstedet en tilgodelapp på et det aktuelle beløpet som gir kunden mulighet til å komme tilbake på et senere tidspunkt å handle for tilsvarende beløp.

Tradisjonelt er et gavekort et dokument som gir innehaveren rett til å handle i en bestemt forretning for et angitt beløp. I nyere tid har det blitt mer vanlig med mer generelle gavekort, gavekort som gir en rett til å handle for pålydende i alle forretninger i et kjøpesenter eller i en bestemt butikk kjede, er typiske eksempler på dette. Det finnes også gavekort tilknyttet spesielle betalingsformidlere som Visa og Mastercard. Et typisk eksempel på dette er Spendon Gavekort som er blitt veldig populært den siste tiden.

Betingelser reguleres av avtalerettslige prinsipper.

Med avtalerettslige prinsipper menes det at det avtales mellom partene hvilke prinsipper som gjelder for gavekortet eller tilgodelappen. Dette kan gjøres ved avtalevilkår, oppslag i forretningen eller ved påskrift på gavekortet. Sistenevnte bør foretrekkes. Her syndes det mye fra den forretningsdrivende, noe som er årsaken til mange konflikter i forbindelse med gavekort og tilgodelapper.

Det er i den næringsdrivendes interesse å ha klare betingelser tilknyttet gavekort og tilgodelapper da denne ofte ønsker å sette begrensninger som ellers ikke vil gjelde ovenfor kunden. Vanlige begrensinger som kan settes er hvor lenge det er gyldig og/ eller at det ikke kan brukes på salgsvarer.

Et gavekort eller en tilgodelapp uten betingelser kan brukes til å handle i forretningen i 3 år fra utstedelse uten begrensninger!

Dersom det ikke settes noen utløpsdato på gavekortet eller tilgodelappen så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder. Dersom det ikke på forhånd er satt noen begrensninger på hva som kan handles så kan butikken ikke nekte kunden å bruke gavekortet eller tilgodelappen på salgsvarer eller andre spesielt utvalgte varer.

Husk at dersom butikken har satt en frist på for eksempel ett år og/ eller har begrensninger på hvilke typer varer gavekortet kan brukes til så er det dette som gjelder. Her må imidlertid betingelsene vært avklart før eller ved utstedelse av gavekortet eller tilgodelappen. Dersom dette ikke står på selve gavekortet eller tilgodelappen (noe det bør gjøre) så er det forretningen som skal sannsynliggjøre at kunden har fått dette opplyst på annen måte.

Kan jeg kreve å få utbetalt restbeløpet på et gavekort eller tilgodelapp?

En vanlig problemstilling er at varen som kjøpes sjeldent koster akkurat det samme som pålydende på gavekortet eller tilgodelappen. Det er da naturligvis ønskelig å få utbetalt restbeløpet som står igjen da det er vanskelig og lite ønskelig å finne et produkt bare for å bruke opp dette.

Igjen er svaret at det er avtalen som regulerer dette. Dersom det ikke går frem noe om dette i avtalen så kan butikken nekte å utbetale et restbeløp. Mange vil imidlertid gjøre dette da de forstår kundens dilemma og gjør det for å yte god kundeservice.

Reklamasjonsfrister når en vare er kjøpt med gavekort eller tilgodelapp.

Et spørsmål som kan dukke opp er om det er datoen når gavekortet eller tilgodelappen ble utstedt som er utgangspunktet for når reklamasjonsfristen begynner å løpe, eller om det er selve kjøpsdatoen hvor gavekortet eller tilgodelappen ble benyttet. I forbrukerkjøpsloven er det når kjøper overtar varen som er utgangspunktet for reklamasjonsfristen. I praksis blir det dermed når selve gavekortet blir benyttet til å kjøpe en vare som er utgangspunktet for videre reklamasjonsfrister i.h.t. forbrukerkjøpsloven.

Vårt beste råd, styr unna gavekort!

Hensikten med gavekort er opprinnelig å gi en mer personlig gave ved å tilknytte gaven til en forretning og dermed legge føringen for hva gaven skal benyttes til, i stedet for å gi et rent kontantbeløp i gave. Problemet er at i mange tilfeller blir dette bare tungvindt og medfører risiko for at mottakeren aldri får benyttet seg av hele eller deler av gaven.

En annen ting mange ikke tenker på er risiko for at forretningen blir nedlagt eller i verste fall går konkurs før gavekortet blir benyttet. Gavekortet vil da i de aller fleste tilfeller være tapt selv om det i prinsippet kan fremmes krav i et konkursbo. En så enkel ting som flytting og/ eller navnebytte på forretningen kan også by på problemer for innehaveren da det rett og slett kan bli vanskelig å finne ut hvor forretningen har blitt av.

Dersom du absolutt vil gi gavekort i stedet for en kontantgave så vil vi absolutt anbefale å gi et mer generelt gavekort som er knyttet opp mot et helt kjøpesenter eller enda bedre et gavekort som er tilknyttet en betalingsformidler slik som Spendon gavekort er. Mottaker står da mye mer fritt til å bruke gavekortet på noe den ønsker å og har samtidig flere muligheter i forhold til å bruke opp et restbeløp på gavekortet.

Gavekort er i utgangspunktet svært lønnsomt for utsteder og lite lønnsomt for innehaver. Butikken er sikret et salg og vil i tilegg i mange tilfeller oppleve at gavekortet ikke blir innløst i det hele tatt eller bare delvis. Etter tre år eller utløpsfristen på gavekortet så kan butikken bokføre dette som ren gevinst på kundens bekostning.

Ekstrabeskyttelse ved kredittkort

En ekstrabeskyttelse, hvis man ellers opptrer fornuftig, kan være å handle med kredittkort og gjøre opp første kredittkortfaktura til forfall. Avhengig av betingelsene i forbindelse med kortet, kan en slik ekstrabeskyttelse blant annet være at du kan kreve penger tilbake fra kredittkortselskap ved reklamasjon, i stedet for å ta til takke med en tilgodelapp hvis selger ikke bryr seg om sine plikter.

Kredittkort er imidlertid en risiko for enkelte og på samme måte som lån på dagen kan det føre til en negativ spiral. Sjekk alltid Finansportalen.no for best mulig betingelser når du likevel skal gå til anskaffelse av slike produkter.