Back to Top

Kjøpsloven.com

Alt om kjøpsloven.

Feilprising

Hvilke rettigheter har jeg når en vare er feilpriset i butikk eller reklame?

Lite er mer irriterende enn å finne et billig og godt kjøp i butikken, men når du kommer frem til kassen blir det slått inn en helt annen pris enn det den var priset med i butikken eller det som kommer frem av prislapp.

Det samme gjelder når du får et tilbud i en form for reklame og oppsøker butikken for å benytte deg av tilbudet, men får beskjed om at det var trykkfeil (en vanlig bortforklaring som det ofte er tatt forbehold om i liten skrift).

Hvordan slike feil håndteres er forskjellig i de forskjellige butikkene, men det vanligste er at hos de mer seriøse kjedebutikkene er at de har en policy på at feilen faller kunden til gode hvis det ikke er en åpenbar feilprising. Det er imidlertid ikke alle som er like fleksible.

Hovedregelen er at et tilbud er bindende for selger. Det betyr at de i utgangspunktet er forpliktet til å selge en vare til en kunde til den prisen den er annonsert eller priset til. Et klart unntak er at dersom det er åpenbart at varen var feilpriset og kunden burde ha forstått dette. Det er også en del andre forhold som kan spille inn som vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Forbehold om trykkfeil i annonsemateriell, typisk en egen reklameavis fra butikken som kommer i postkassen er en måte butikken kan vri seg unna et tilbud på. Dette er imidlertid ingen selvfølge da man ikke kan vri seg unna så lett, men en enkel fotnote som nesten ikke er leselig bortgjemt i en reklameavis. Her må det en mer helhetlig vurdering til og butikken bør kunne redegjøre for hvordan trykkfeilen kan ha oppstått slik at det sannsynliggjøres at de bare ikke har skiftet mening.

Kan jeg kreve en tilsvarende vare eller en dyrere vare når en annonsert vare er utsolgt?

Hvis det i en annonse går frem at tilbudet gjelder frem til varen er utsolgt eller at tilbudet gjelder et begrenset antall har du få rettigheter i denne sammenheng.

Dersom det ikke er noen forbehold, og du kommer til butikken tidlig i den annonserte perioden, kan det være du har rett til å få en tilsvarende eller bedre vare til samme pris, men igjen er dette en vanskelig totalvurdering.

Jo mer sannsynlig det er at butikken har spekulert i å lokke kunder til butikken, vel vitende om at varen fort vil bli utsolgt uten å ta noen forholdsregler, jeg bedre rettigheter har du.

Det er forskjell på å ha rett og få rett.

Selv om du mener at du har rett. Og faktisk har dette, så er det ikke så enkelt at du bare kan slenge pengene på disken og ta med deg varen under armen til den prisen du mener du har krav på.

Du må uansett ta til takke med å gå ut av butikken uten den aktuelle varen, dog har du mulighet til å varsle forbrukertilsynet om villedende markedsføring og/ eller sende en klage til Forbrukertilsynet. Du kan også sende et krav til forliksrådet på grunn av det tapet du mener du er påført.

I praksis er det lite annet fornuftig å gjøre enn å varsle Forbrukertilsynet om villedende markedsføring og håpe at de har ressurser til å følge det opp. Dette kan også være det beste virkemiddelet ovenfor butikken, der og da, for å få din vilje ved å true om at du gjør dette. Den samme effekten kan du ofte oppnå ved å true med å gå til pressen med saken.

De fleste seriøse butikker er liv redde for negativ publisitet og vil strekke seg langt for å unngå dette. Lite er verre for dem enn å bli hengt ut i media som useriøse og som et foretak som ikke følger loven.

Dersom det er snakk om veldig høye summer for deg, og du lider et betydelig tap, så kan det selvsagt lønne seg å gå til sak, men det er en vurdering du bør rådføre deg med advokat eller jurist før du går til det steget.

Det er i alle tilfeller fornuftig å sikre deg rask dokumentasjon på feilprisingen. Ta vare på reklamemateriell eller ta bilde av prislapp i butikken, så fort som mulig før dette blir rettet.

Viste du dette?

Veldig mange butikkjeder har en policy som sier at kunder som krangler høylytt i butikken som kan sjenere andre kunder, skal få sin vilje selv om betjeningen mener de har feil. Dette for å få den misfornøyde kunden fortest mulig ut av butikken for å unngå at andre kunder skremmes bort eller sjeneres.

Vennligst ikke misbruk dette tipset hvis faktisk ikke mener at du selv har rett.

Relevant lovverk

Det er flere lover og regler som spiller inn på temaet i denne artikkelen, og mye kan ikke leses direkte ut av lovteksten. Derfor velger vi å kun henvise til de mest relevante lovene uten å utdype nærmere. De aktuelle lovene er først og fremst markedsføringsloven og avtaleloven.