Back to Top

Kjøpsloven.com

Alt om kjøpsloven.

Ansvarsfraskrivelse

Vi bak nettstedet kjøpsloven.com streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Vi tar forbehold om trykkfeil i all gjengivelse av lovverk og egne artikler. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.