Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven har stor innflytelse på vår hverdag!

Kjøpsloven og spesielt Forbrukerkjøpsloven er noen av de lovene som har størst innflytelse på min og din hverdag. Nesten alle kjøp du foretar deg reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven for næringsdrivende.

Når man setter seg inn i kjøpsloven og gjeldende lovverk vedrørende forbrukerkjøp vil man raskt oppdage at det er stor forskjell mellom utøvd praksis hos mange næringsdrivende og de særdeles gode rettighetene du har i gjeldende lovverk. På dette nettstedet har vi som mål å heve det generelle nivået hos våre lesere i forhold til forståelsen av de lover og regler som gjelder i forhold til forbrukerkjøp. Vi ønsker også fokus på artikler og lignende som er mer rettet mot spesielle eksempler på vanlige tviste- saker i forhold mellom forbruker og næringsdrivende.

Kjøpsloven virker forebyggende!

En tenkt problemstilling som dukker opp når forbrukervernet er særdeles sterkt er at næringsdrivende må hente inn de økte kostnadene dette medfører et sted, nærmere bestemt på prisene. På den andre siden legger et så strengt lovverk tilrette for at det er mest lønnsomt å produsere og selge produkter som kun er av topp kvalitet for å holde reklamasjoner på et lavest mulig nivå.  Dette kan igjen føre til at teknologiske nyvinninger kanskje blir holdt igjen for forbrukerne fordi selger og produsent ikke kan verne seg mot litt uvøren bruk av sårbar teknologi. Det vi vil frem til er at sterkt forbrukervern ikke nødvendigvis alltid kommer forbruker til gode i det lange løp men på kort sikt er det selvfølgelig alltid gunstig for deg når du står med et defekt produkt i hånden.

Ved forbrukerkjøp er det kun den nye forbrukerkjøpsloven som gjelder

I 2002 trådte forbrukerkjøpsloven i kraft og erstattet således den gamle kjøpsloven. Den tidligere kjøpsloven er imidlertid fortsatt gjeldende i tilfeller utenfor forbrukerlovens virkeområde som kun omfatter salg der selger opptrer i næringsvirksomhet og kjøper er forbruker, i loven kalt forbrukerkjøp.

Det er på generell basis en fin start å sette seg inn i forbrukerkjøpsloven og/ eller kjøpsloven på egen hånd. Dersom det gjelder saker av større økonomisk karakter bør du imidlertid alltid vurdere behovet for ekstern hjelp. Du har for eksempel en glimrende og gratis mulighet til å få hjelp av forbrukerrådet til rådgivning og dialog med motparten. Dersom dere ikke kommer til enighet kan du be forbrukerrådet oversende saken til forbrukertvistutvalget uten omkostninger for deg. En avgjørelse i forbrukertvistutvalget vil ha samme virkning som en dom i forliksrådet og vil derfor være rettskraftig dersom den ikke ankes innen ankefristen.

Kjøpsloven gjelder også når du selger gjenstander privat

Du kan også risikere å bli stilt til ansvar med hjemmel i kjøpsloven. Et typisk eksempel er dersom du har solgt en bil privat og bilen ikke var i den stand det var rimelig å forvente eller du har gitt feilaktige opplysninger. Her kan det, litt avhengig av beløpet det dreier seg om, være fornuftig å få hjelp av advokat da en avgjørelse mot deg kan føre til at du blir sittende med betydelig gjeld i flere år fordi du måtte heve kjøpet eller tilbakebetale deler av kjøpesummen.

Husk at norsk kjøpslov ikke gjelder i utlandet. Det betyr blant annet at ved Norsk betting på sport og spill på casino sider, så er du ikke beskyttet av kjøpsloven. Dog er du beskyttet av Europeisk lovgivning når du er selektiv og velger aktører registrert innenfor EU. Etter EU sitt lovverk skal det være like trygt å spille på online casino i alle EU land hvor det er krav til gyldig lisens for å drive lovlig virksomhet.

Dette gjelder for eksempel når du spiller på et nytt online casino. Du er ikke beskyttet av hverken den norske eller Europeiske lovgivningen innen forbrukerkjøp, men derimot er du beskyttet av Europeisk lovgivning innen nettbasert gambling. Dette gjør det trygt å spille casino på nett, så lenge du velger en aktør som er registret og godkjent i EU.